Uniwersytet WrocławskiHistoria sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
struktura instytutu  I z dziejów  I siedziba 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


STRUKTURA INSTYTUTU

Dyrektor: dr hab. Romuald Kaczmarek, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
Vice dyrektor do spraw dydaktycznych: dr Arkadiusz Wojtyła
Kierownik studiów wieczorowych: dr hab. Rafał Eysymontt, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
Kierownik podyplomowego studium Wiedzy o Sztuce: dr Arkadiusz Wojtyła

SEKRETARIAT

mgr Monika Wójtowicz
mgr Beata Boczkowska

ZAKŁAD HISTORII SZTUKI PRADZIEJOWEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ

Kierownik: dr hab. Romuald Kaczmarek, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
dr hab. Rafał Eysymontt, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
dr Jacek Witkowski, docent w Uniwersytecie Wrocławskim
dr Aleksandra Barbara Szewczyk

ZAKŁAD HISTORII SZTUKI RENESANSU I REFORMACJI

Kierownik: prof. dr hab. Jan Harasimowicz
dr Aleksandra Lipińska (długoterminowy urlop)
dr hab. Piotr Oszczanowski, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
dr Agnieszka Seidel-Grzesińska
dr Marcin Wisłocki
dr Agata Kubala

ZAKŁAD HISTORII SZTUKI I KULTURY BAROKU

Kierownik: dr hab. Andrzej Kozieł
dr hab. Andrzej Kozieł, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
dr Arkadiusz Wojtyła
dr Małgorzata Wyrzykowska
prof. dr hab. Jan Wrabec - profesor emeritus

ZAKŁAD HISTORII SZTUKI NOWOCZESNEJ

Kierownik: prof. dr hab. Waldemar Okoń
dr Andrzej Jarosz
dr Jerzy Krzysztof Kos
dr Łukasz Krzywka
dr Joanna Lubos-Kozieł
prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska
dr Sylwia Świsłocka-Karwot
dr Cezary Wąs

PRACOWNIA DOKUMENTACJI ZABYTKÓW SZTUKI

dr Agnieszka Seidel-Grzesińska

PRACOWNIA STUDIÓW NAD URBANISTYKĄ I ARCHITEKTURĄ NOWOCZESNĄ

Kierownik: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
Dr Emilia Kiecko
Dr Aleksandra Paradowska
Dr Wojciech Szymański

BIBLIOTEKA

Kierownik: mgr Izabela Magdziarczyk
mgr Ryszard Hołownia
mgr Adam Szeląg