Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Romuald Kaczmarek, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Kontakt:

adres:
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław

tel.: (071) 375 27 83
tel./fax: (071) 375 25 10 (sekretariat)

email: romuald.kaczmarek@uwr.edu.pl