Uniwersytet Wroc³awskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wroc³awskiego

dr hab. PIOTR OSZCZANOWSKI, profesor w Uniwersytecie Wroc³awskim

Kontakt:

adres:
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytetu Wroc³awskiego
ul. Szewska 36, 50-139 Wroc³aw
pokój 407


tel.:
(071) 375 28 33; 606 63 74 85

tel./fax: (071) 375 25 10 (sekretariat)

e-mail: piotroszczanowski@wp.pl

WWW: oszczanowski.uni.wroc.pl