Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr JERZY KRZYSZTOF KOS

Kontakt:

adres:
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
pokój 409

tel./fax: 071 375 25 10 (sekretariat)

e-mail: Kos.Jerzy@uni.wroc.pl