Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Jan Harasimowicz

ŻYCIORYS (stan z listopada 2008 r.)

Rodzina

Urodzony 2 sierpnia 1950 r. we Wrocławiu w rodzinie nauczycielskiej. Matka Jadwiga Harasimowicz z domu Bazgier, historyk (†2006), ojciec Rajmund Harasimowicz, inżynier chemik (†1982).
Żonaty od 1977 r.: żona Halina z domu Pokora, magister ekonomii, specjalistka w dziedzinie bankowości, dzieci: syn Marcin, ur. 1977, dziennikarz sportowy i aktor (zam. w Warszawie, czasowo w Los Angeles, USA), córka Małgorzata, ur. 1992, uczennica XIV LO im. Polonii Belgijskiej i Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu.

Wykształcenie

1957-1968 szkoła podstawowa (SP nr 47 i 81 we Wrocławiu) i średnia (V LO im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu), 1968 matura, 1968-1975 studia historii sztuki i filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim, 1978 studia historii sztuki i teologii ewangelickiej na Uniwersytecie w Zurychu.
1985 promocja doktorska na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie rozprawy "Protestancka sztuka kościelna na Śląsku w latach 1520-1650" (promotor prof. dr hab. Mieczysław Zlat, recenzenci: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, prof. dr hab. Stanisław Mossakowski; publikacja w formie książkowej w 1986 r.).
1991 habilitacja na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie książki "Mors janua vitae. Śląskie epitafia i nagrobki wieku reformacji" (wydana drukiem w 1992 r., zatwierdzenie habilitacji w 1993 r.).
Długoterminowe stypendia naukowe: 1991/1992 Fundacja Volkswagena (Uniwersytet w Stuttgarcie, 6 miesięcy), 1994 Fundacja Getty'ego (Berlin, 4 miesiące).

Kariera zawodowa

1975-1993 asystent-stażysta, asystent, starszy asystent i adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993-1997 doktor habilitowany w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997-2001 profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Od 2001 profesor tytularny na Uniwersytecie Wrocławskim, od 2004 r. profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Działalność dydaktyczna

89 ukończonych prac magisterskich w dziedzinie historii sztuki (1993-2008, Wrocław), 13 ukończonych i obronionych rozpraw doktorskich: Agnieszka Seidel-Grzesińska (2000), Bogusław Czechowicz (2001), Marcin Wisłocki (2002), Klara Kaczmarek-Löw (2003), Mateusz Kapustka (2003), Aleksandra Lipińska (2003), Aleksandra Bek-Koreń (2005), Piotr Birecki (2005, Toruń), Grzegorz Podruczny (2006), Katarzyna Zinnow (2007), Aleksandra Dominika Szewczyk (2008), Iwona Rybka-Ceglecka (2008), Ewa Szala (2008).
1 rozprawa doktorska ukończona i skierowana do recenzji: Dagmara Lilianna Wójcik (2008, Toruń).
1 rozprawa doktorska ukończona: Magdalena Palica (2008).
11 otwartych przewodów doktorskich, 4 rozprawy doktorskie rozpoczęte.
Liczne recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych, recenzje i superrecenzje w przewodach profesorskich. Wykłady gościnne 1990-2008: Berlin, Bochum, Brno, Düsseldorf, Frankfurt nad Menem, Frankfurt nad Odrą, Görlitz, Getynga, Halle, Königswinter, Lipsk, Moguncja, Marburg, Oxford, Strasburg, Stuttgart, Tours, Wiedeń i Würzburg.
2001 profesura gościnna na Uniwersytecie im. Landgrafa Filipa w Marburgu.
2004-2008 wspólne seminaria Zakładu Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze (kierownictwo naukowe: prof. Jan Harasimowicz i prof. Udo Sträter).

Koordynacja międzynarodowych projektów badawczych

2004-2008 projekt Fundacji Volkswagena "Bild und Konfession", miejsce realizacji: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas w Lipsku. Kierownik projektu: prof. dr hab. Winfried Eberhard, koordynator polskiej części: prof. dr hab. Jan Harasimowicz (wykonawcy: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, dr Aleksandra Lipińska, dr Marcin Wisłocki).
2005-2008 niemiecko-polski projekt "Szlachta na Śląsku/Adel in Schlesien", koordynowany przez Bundesinstitut für Geschichte und Kultur der Deutschen im östlichen Europa w Oldenburgu i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownictwo projektu: prof. dr hab. Jan Harasimowicz (Wrocław), prof. dr hab. Matthias Weber (Oldenburg).

Koordynacja projektów wydawniczych

1995-1998 opracowanie koncepcji i kierownictwo naukowe projektu "Atlas architektury Wrocławia" (6 autorów, publikacja 1997-1998).
1998-2000 opracowanie koncepcji i kierownictwo naukowe projektu "Encyklopedia Wrocławia" (420 autorów, publikacja 2000, 2. wyd. 2001, 3. wyd. 2006).
2001-2003 koordynacja działu "Sztuka religijna" w projekcie "Encyklopedia Religii PWN", pod red. Tadeusza Gadacza i Bogusława Milerskiego (23 autorów, publikacja w formie drukowanej i digitalnej).
Od 2007 r. kierownictwo naukowe serii "Biblioteka Dawnego Wrocławia" (ukazały się tomy I i II, tom III w druku).
Od 2008 r. kierownictwo naukowe serii "Studia z Historii Kultury Europy Środkowej" (tom I w opracowaniu).

Udział w gremiach naukowych

Od 1995 r. członek Grupy Roboczej Niemieckich i Polskich Historyków Sztuki, od 1996 r. członek Komisji Historii Kultury Komitetu Nauk Historycznych PAN (czwarta kadencja), od 2000 r. członek-korespondent Historische Kommission für Schlesien, od 2002 r. prezes Polskiego Towarzystwa Badań Reformacji.
2001-2005 członek Rady Naukowej Muzeum Narodowego w Szczecinie, od 2006 r. wiceprzewodniczący Rady Naukowej Muzeum Narodowego w Gdańsku, od 2007 r. członek Międzynarodowej Rady Naukowej przy Interdisziplinäres Zentrum für Pietismusforschung na Uniwersytecie im. Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze, od 2008 r. zastępca członka Comité International d'Histoire de l'Art (wybrany na Zgromadzeniu Generalnym CIHA w styczniu 2008 r. w Melbourne, na wniosek Komitetu Nauk o Sztuce PAN).

Doradztwo naukowe w służbie publicznej

2001-2004 kierownik Komisji ds. Opracowania i Rewindykacji Rozproszonego Dziedzictwa Kulturowego Dolnego Śląska przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. 2003-2005 Doradca Wojewody Dolnośląskiego ds. Kultury.

Publikacje naukowe i popularnonaukowe

Patrz: Bibliografia

WspóŁpraca przy projektach wystawienniczych

1993 "Oblicza sztuki protestanckiej na Górnym Śląsku", Muzeum Śląskie w Katowicach (współautor ekspozycji i katalogu);
1998 "1648 Krieg und Frieden in Europa. 26. Europaratsausstellung", Westfälisches Landesmuseum w Münster (współautor katalogu);
2002 "Das Haus Habsburg und die Oberlausitz 1526-1635", Städtisches Museum w Zittau (członek Rady Naukowej, współautor katalogu);
2005 "Hoffnung besserer Zeiten: Philipp Jakob Spener (1635-1705) und die Geschichte des Pietismus", Franckesche Stiftungen w Halle (współautor ekspozycji i katalogu);
2005 "Als Frieden möglich war. 450 Jahre Augsburger Religionsfrieden", Städtische Kunstsammlungen w Augsburgu (współautor katalogu);
2008 "Obraz Wrocławia na przestrzeni dziejów/Das Bild Breslaus im Laufe der Geschichte", Centrum Naukowe PAN w Wiedniu, Österreichisches Staatsarchiv w Wiedniu (autor koncepcji, współautor ekspozycji);
Od 2008 r. członek Rady Naukowej III. Wystawy Krajowej Saksonii "Via Regia" (Görlitz, 2011 r.).

Wyróżnienia

Indywidualne nagrody za osiągnięcia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Edukacji Narodowej) w latach 1987 i 1993; Nagroda Kulturalna Śląska Kraju Dolnej Saksonii w roku 2004, Złoty Krzyż Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2005, Nagroda Ekumeniczna "Śląski Szmaragd" Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w roku 2007.