Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
dr AGATA KUBALA, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Kontakt:

adres:
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław, pokój 408

tel: (71)3752832

email: agatak0@op.pl