Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr ANDRZEJ JAROSZ

Adres korespondencyjny:

Instytut Historii Sztuki
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 36
50-139 Wrocław

pokój 412
tel. 713752535

dr Andrzej Jarosz