Tu jesteś: Zasady recenzowania tekstów

Redakcja informuje, że teksty zgłoszone do publikacji w "Quart" opiniowane są przez recenzentów zewnętrznych posługujących się formularzem "Opinii o artykule zgłoszonym do opublikowania w „Quart. Kwartalniku Instytutu Historii Sztuki UWr „ (do pobrania poniżej).
W procesie opiniowania recenzent i autor są wzajemnie anonimowi. Nazwiska recenzentów zbiorczo ujawniane są w ostatnim numerze pisma każdego kolejnego roku wydawniczego, zob. m.in.: nr 4(22), 2011, s. 108 oraz nr 4(26) 2012, s. 106, nr 4 (30) 2013, s. 108, nr 4 (34) 2014, s. 152.

Plik do pobrania:
Opinia o artykule Opinia o artykule zgłoszonym do opublikowania w Kwartalniku Instytutu Historii Sztuki UWr "Quart"

Recenzenci artykułów w numerach 37-41

Prof. dr hab. Paweł Banaś
Prof. dr hab. Andrzej Bator
Prof. UAM dr hab. Mariusz Bryl
Dr hab. Patrycja Cembrzyńska
Prof. dr hab. Maciej Gołąb
Prof. UAM dr hab. Aneta Grodecka
Prof. UWr dr hab. Dorota Heck
Prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz
Prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz
Prof. dr hab. Lechosław Lameński
Prof. IS PAN dr hab. Marta Leśniakowska
Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka
Dr hab. Kazimierz Ożóg

Lista recenzentów w roku 2014

Recenzenci zewnętrzni
Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz
Prof. dr hab. Lechosław Lameński
Prof. dr hab. Krzysztof Stefański
Prof. Laura Stagno

Recenzenci wewnętrzni
Prof. dr hab. Jan Harasimowicz
Prof. dr hab. Waldemar Okoń
Dr hab. prof UWr Anna Kutaj-Markowska
Dr hab. prof. UWr Andrzej Kozieł
Dr hab. Prof. UWr Rafał Eysymont
Dr hab. Prof. UWr Romuald Kaczmarek

Lista recenzentów w roku 2013

Recenzenci zewnętrzni
Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz
Prof. dr hab. Lechosław Lameński
Prof. dr hab. Krzysztof Stefański

Recenzenci wewnętrzni
Prof. dr hab. Jan Harasimowicz
Prof. dr hab. Waldemar Okoń
Dr hab. prof UWr Anna Kutaj-Markowska
Dr hab. prof. UWr Andrzej Kozieł
Dr hab. Prof. UWr Rafał Eysymont
Dr hab. Prof. UWr Romuald Kaczmarek

  NUMER AKTUALNY
    4(42)/2016

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego