Tu jesteś: Kontakt z redakcją

Adres redakcji:
Redakcja „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”
Instytut Historii Sztuki
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
sekret@uni.wroc.pl

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Waldemar Okoń
waldemar.okon@wp.pl

Sekretarz redakcji: Sylwia Świsłocka-Karwot
sylwia.swislocka@gmail.com

Redaktor mgr Izabela Magdziarczyk
imagdziarczyk@op.pl
bibla@uni.wroc.pl

Redaktor dr Cezary Wąs
wascezar@gmail.com
cezary.was@uni.wroc.pl

Redaktor językowy: mgr Dorota Ucherek

Opracowanie graficzne: Wojciech Głogowski
studiografika@onet.eu
zobacz także:
http://historiasztuki.uni.wroc.pl/quart/pdf/quart14_Jarosz.pdf

  NUMER AKTUALNY
    4(42)/2016

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego