Uniwersytet WrocławskiHistoria sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


PRACOWNICY

Pracownicy samodzielni:

dr hab. Rafał Eysymontt, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
prof. dr hab. Jan Harasimowicz
prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska
prof. dr hab. Waldemar Okoń
dr hab. Romuald Kaczmarek, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
dr hab. Andrzej Kozieł, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
dr hab. Piotr Oszczanowski , profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim

prof. dr hab. Jan Wrabec - profesor emeritus

Adiunkci:

dr Andrzej Jarosz
dr Emilia Kiecko
dr Jerzy Krzysztof Kos
dr Łukasz Krzywka
dr Agata Kubala
dr Aleksandra Lipińska
dr Joanna Lubos-Kozieł
dr Agnieszka Seidel-Grzesińska
dr Sylwia Świsłocka-Karwot
dr Cezary Wąs
dr Jacek Witkowski
dr Marcin Wisłocki
dr Arkadiusz Wojtyła
dr Małgorzata Wyrzykowska
dr Wojciech Szymański
dr Aleksandra Paradowska
dr Aleksandra Szewczyk

PRACOWNICY BIBLIOTEKI:

mgr Ryszard Hołownia - bibliotekarz
mgr Izabela Magdziarczyk - bibliotekarz
mgr Adam Szeląg

Pracownicy techniczni i administracyjni:

mgr Beata Boczkowska
mgr Monika Wójtowicz

top