Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Konferencje 2013

Rewitalizacja. Między teorią a praktyką

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz doktoranci IHSz UWr zapraszają na studencko-doktorancką konferencję naukową poświęconą rewitalizacji:

"Rewitalizacja. Między teorią a praktyką"

Konferencja odbędzie się 27 maja 2013 (poniedziałek) w Instytucie Historii Sztuki UWr.


O KONFERENCJI

Wobec wzrostu zainteresowania rewitalizacją – jako coraz istotniejszym elementem kształtującym polskie miasta – chcemy przyjrzeć się jej z różnych punktów widzenia. Dlatego też celem konferencji będzie zastanowienie się nad rewitalizacją jako procesem, teorią czy też praktyką. Zależy nam na jak najszerszym spojrzeniu na problem, stąd też do udziału w konferencji chcielibyśmy zaprosić zarówno teoretyków, jak i praktyków: historyków sztuki, architektów, urbanistów, socjologów, antropologów kulturowych, ekonomistów i historyków oraz osoby zajmujące się konserwacją architektury czy ochroną dziedzictwa kulturowego.


Strony konferencji:

https://rewitalizacjawro.wordpress.com/

https://www.facebook.com/RewitalizacjaMiedzyTeoriaAPraktyka

PARTNERZY / PATRONI

Partner:

Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Wrocławski
http://wroclaw.sarp.org.pl/

Patroni:

CRZ Krzywy Komin
http://www.krzywykomin.pl/

Polska Pofabryczna
https://www.facebook.com/polskapofabryczna

Miesięcznik "Zieleń Miejska"
http://komunalny.pl/

Konferencje Humanisty
https://www.facebook.com/konferencjehumanisty

Baza Konferencji
http://bazakonferencji.pl/

PROGRAM KONFERENCJI

27 maja 2013, Instytut Historii Sztuki UWr, s. 309

8:00 – 8:30      otwarcie konferencji

BLOK I

Panel A – Teoria

8:30 – 8:45      Strategie rewitalizacji urbanistycznej – aspekty kulturotwórcze, mgr inż. arch. Paweł Wojdylak, Politechnika Krakowska

8:45 – 9:00      Sieci społeczne jako narzędzie w procesie rewitalizacji, mgr Piotr Szymański, Politechnika Wrocławska, Fundacja illimites; mgr Ewa Zduńczyk, Fundacja illimites

Panel B – Artyści i muzea

9:00 – 9:15      Wpływ interwencji artystycznych na rewitalizację brzegów rzeki Ebro w Saragossie w Hiszpanii, mgr inż. arch. Anna Biedermann,  Observatorio Aragonés de Arte Publico, Universidad de Zaragoza, Politechnika Poznańska

9:15 – 9:30      Niewypełnione możliwości w tkance miasta. Sztuka publiczna Christiana Costy, Joanna Wątroba, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

9:30 – 9:45      Rewitalizacja po chińsku – Fabryka sztuki „798”, Katarzyna Matuszczyk, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

9:45 – 10:00    Życie po życiu bunkra. Krytycznie o funkcjach (re)witalizacyjnych instytucji kultury na przykładzie Muzeum Współczesnego Wrocław, mgr Bartłomiej Lis, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Współczesne Wrocław

10:00 – 10:15 dyskusja

10:15 – 10:30  przerwa kawowa

BLOK II

Panel A – Przestrzeń

10:30 – 10:45 Revitalisation versus gentrification in contemporary urban studies. The case of Nadodrze, Wojciech Kębłowski, Bence Kováts, Maëtte Lannuzel, Université Libre de Bruxelles (Wolny Uniwersytet w Brukseli)

10:45 – 11:00  Tymczasowa rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni miejskich, mgr inż. arch. Anna Jakubińska, Politechnika Wrocławska

Panel B – Dziedzictwo sakralne

11:00 – 11:15    Nowe funkcje i formy dawnych obiektów sakralnych, mgr Magdalena Jochemczyk

11:15 – 11:30  Problem rewaloryzacji dawnych kościołów ewangelickich na Dolnym Śląsku, dr Tomasz Mikołajczak, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

11:30 – 11:45  Rewitalizacja czy kreacja? Synagoga Pod Białym Bocianem i rewitalizacja Dzielnicy Czterech Świątyń, dr Jerzy K. Kos, Uniwersytet Wrocławski

11:45 – 12:00  dyskusja

12:00 – 12:15  przerwa kawowa

BLOK III

Panel A – Industrialny problem

12:15 – 12:30  Architektura postindustrialna – rewitalizować czy burzyć?, Magdalena Artysiewicz, Uniwersytet Wrocławski

12:30 – 12:45  Nowe funkcje starych budynków – hotele w miejscach poprzemysłowych, mgr Agata Adaszyńska, Uniwersytet Jagielloński

12:45 – 13:00  Rewitalizacja dawnych terenów portowych w Polsce i Europie, mgr inż. arch. Joanna Lewandowska, Politechnika Poznańska

Panel B – Place

13:00 – 13:15  Konkursy na zabudowę placu Lessinga (1927) i placu Społecznego (2007) we Wrocławiu. Plany rewitalizacji w wydaniu niemieckich modernistów i współczesnych architektów, Marek Kwaśny, Uniwersytet Wrocławski

13:15 – 13:30  Plac Nowy Targ we Wrocławiu – był, jest, będzie, Luba Smirnowa, Politechnika Wrocławska

13:30 – 13:45  dyskusja

13:45 – 14:30  przerwa obiadowa

BLOK IV

Panel –  Nie tylko budynki

14:30 – 14:45  Rewitalizacja na zielono, mgr Marta Ostrowska, Uniwersytet Wrocławski

14:45 – 15:00  Rewaloryzacja oraz rewitalizacja miejsc historycznych bitew na terenie Polski, mgr inż. arch. Piotr Wodzisławski, Politechnika Warszawska

15:00 – 15:15  Historyczne ruiny w Sudetach – możliwości rewitalizacji, mgr inż. arch. Paweł Rajski, Uniwersytet Wrocławski

15:15 – 15:30  Rewitalizacja w krajobrazie kulturowym kłodzkiego mikroregionu architektonicznego, mgr inż. arch. krajobrazu Zbigniew Tyczyński, Politechnika Wrocławska

15:30 – 15:45  Park Kulturowy – zagadnienia administracyjnoprawne, mgr Piotr Schmidt, Uniwersytet Wrocławski

15:45 – 16:00  dyskusja

16:00 – 16:15  przerwa kawowa

BLOK V

Panel –  Praktyka vol. 1

16:15 – 16:30  Problem przestrzeni publicznej we współczesnym mieście a problem rewitalizacji. Omówienie wybranych przykładów zrewitalizowanych przestrzeni publicznych, Magdalena Bobko, Uniwersytet Wrocławski

16:30 – 16:45  Rewitalizacja. Europejska praktyka a polskie idee: Manchester – Katowice, mgr inż. arch. Anna Maurer, Politechnika Krakowska

16:45 – 17:00  Rewitalizacja po poznańsku- czy w stolicy Wielkopolski robi się to inaczej?, mgr Bartosz Jamniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

17:00 – 17:15  Jak odnowić modernizm? Sytuacja warszawska, Kaja K. Szyszko, Uniwersytet Warszawski

17:15 – 17:30  Rewitalizacja terenów miejskich zdegradowanych przez ruch samochodowy, Mateusz Konopka, Uniwersytet Wrocławski

17:30 – 17:45  dyskusja

17:45 – 18:00  przerwa kawowa

BLOK VI

Panel –  Praktyka vol. 2

18:00 – 18:15  Problem rewaloryzacji powojennej architektury mieszkaniowej w świetle wybranych przykładów europejskich, mgr Anna Wojtuń, The University of Edinburgh

18:15 – 18:30  Niechciane dziedzictwo Nowej Huty: rewitalizacja w teorii i praktyce, Paulina Hyła, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie

18:30 – 18:45  Rewaloryzacja i przebudowa budynku d. Orphanotropheum przy ul. Katedralnej 4, mgr inż. arch. Rafał Karnicki, Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza

18:45 – 19:00  Rewitalizacja jako element teorii/praktyki akademickiej – na przykładzie projektu adaptacji zamku Chateau de Lumigny, Dagna Pękala, Politechnika Krakowska

19:00 – 19:15  dyskusja

19:15 – 19:30  podsumowanie i zamknięcie konferencji

Krąg poruszanych tematów:

a) rewitalizacja na przykładach – czy można (już) mówić o teorii rewitalizacji?
b) rewitalizacja jako czynnik kulturotwórczy – teoria a praktyka,
c) rewitalizacja jako element teorii/praktyki akademickiej,
d) rewitalizacja jako element polityki na szczeblu samorządowym – teoria i założenia prawne a praktyka,
e) rewitalizacja w Europie i w Polsce – najważniejsze podobieństwa i różnice,
f) “rewitalizacja” w dawnych wiekach – przykłady, które mogą inspirować do dzisiaj,
g) “dobra” i “zła” rewitalizacja – przykłady ku pamięci,
h) wspólnoty lokalne wobec problemów rewitalizacji, czyli aspekt socjologiczny,
i) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego a rewitalizacja – teoria a praktyka,
j) historyk sztuki a konserwator a architekt a inwestor podczas rewitalizacji – zasady, problemy i przykłady współdziałania,
k) “nowe zabytki”, czyli próby “uhistorycznienia” jako element rewitalizacji,
l) stare budynki, nowe funkcje – przykłady innowacyjnych zastosowań dla “architektury zużytej” lub “niechcianej”,
m) ingerencje artystów w przestrzeń publiczną jako element rewitalizacji,
n) miejsce muzeów i galerii sztuki jako czynników rewitalizacyjnych,
o) przyszłość rewitalizacji – czy są możliwe jakieś prognozy?

Przewidujemy wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej zawierającej najciekawsze referaty.
Termin nadsyłania zgłoszeń (imię i nazwisko, abstrakt do 500 słów, krótka notka biograficzna): do 27 kwietnia 2013 na adres rewitalizacja.wro@gmail.com

Termin ogłoszenia programu konferencji: 1 maja 2013.
Termin konferencji: 27 maja 2013 (w przypadku dużej ilości zgłoszeń: 27-28 maja 2013).
Czas wystąpienia: do 20 minut.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zgłaszanie udziału biernego nie jest wymagane.

Kontakt:

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UWr

e-mail: rewitalizacja.wro@gmail.com

http://rewitalizacjawro.wordpress.com

https://www.facebook.com/RewitalizacjaMiedzyTeoriaAPraktyka

Instytut Historii Sztuki UWr
ul. Szewska 36
50-139 Wrocław