Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Konferencje 2012

Krajobraz – wyznanie – pobożność:
region Harzu i księstwo Anhaltu

IX Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle-Siegen
Gernrode/Wernigerode, 28 maj – 2 czerwiec 2012 r.


Patronat:
Prof. dr hab. Birgitta Wolff
(Minister Nauki i Gospodarki Kraju Saksonia-Anhalt)


Organizatorzy:

Zakład Historii Sztuki
Renesansu i Reformacji
w Instytucie Historii Sztuki
Uniwersytetu Wrocławskiego
Katedra Nowożytnej
Historii Kościoła
na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu im. Marcina Lutra
w Halle i Wittenberdze
Seminarium Teologii
Ewangelickiej
na Wydziale I
Uniwersytetu w Siegen

Kierownictwo naukowe:

Prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław
Prof. dr hab. Udo Sträter, Halle
Prof. dr Veronika Albrecht-Birkner, Siegen


Seminarium wspiera finansowo:PROGRAM

  Program konferencji


Poniedziałek, 28 maja 2012 r.

dla uczestników z Halle:     odjazd pociągiem z Halle Hbf: 10:15
                                                  przyjazd do Dessau Hbf: 11:08

dla uczestników z Siegen:  odjazd pociągiem z Siegen: 07.09
                                                  przyjazd do Dessau Hbf: 13.56

dla uczestników polskich:   odjazd autobusem z Wrocławia: 6.30
                                                  przyjazd do Dessau: ok. 11.45

12.00 zwiedzanie kościoła św. Jana w Dessau (mgr Ewelina Bożek-Leszczyk,  Częstochowa)     
12.30 zwiedzanie zamku (zewnątrz) i kościoła Mariackiego w Dessau (mgr Marta Małkus, Wschowa)
13.00 przerwa obiadowa

13.45 odjazd do Wörlitz (po 13.56 dosiadka uczestników z Siegen, Dessau Hbf)
14.30 zwiedzanie pałacu w Wörlitz (Anna Michalska, Wrocław)
15.15 zwiedzanie Domu Gotyckiego (mgr Urszula Bończuk-Dawidziuk, Wrocław)
16.00 zwiedzanie kościoła św. Piotra i Wieży Biblijnej (Beata Łańcuchowska, Wrocław)
16.30 odjazd do Köthen
17.15 zwiedzanie kościoła św. Jakuba w Köthen (mgr Małgorzata Gniazdowska, Leszno)
18.15 odjazd do Gernrode
 
19.15 przyjazd do Cyriacushaus w Gernrode; zakwaterowanie
19.45 kolacja
20.30 uroczyste otwarcie seminarium (prof. dr hab. Jan Harasimowicz; prof. dr hab. Udo Sträter; prof. dr Veronika Albrecht-Birkner) i wprowadzenie do pracy w grupach
Goście: pani minister prof. dr hab. Birgitta Wolff (wystosowano zaproszenie), pan Joachim Liebig, prezydent Ewangelickiego Kościoła Krajowego Anhaltu


Wtorek, 29 maja 2012 r.

8.00 śniadanie
9.00 referat: „Księstwo Anhaltu – wprowadzenie historyczne“ (mgr Justus Vesting, Halle, i studenci Uniwersytetu w Halle: Sascha Wentrock i Pierre Motylewicz)
9.45 referat: „Budowle kościelne Anhaltu – wprowadzenie historyczno-artystyczne” (dr Marcin Wisłocki, Wrocław)
10.30 przerwa na kawę
11.00 referat: „Johann Arndt“ (prof. dr hab. Udo  Sträter, Halle)
11.45 referat: „Pietyzm w księstwie Anhaltu“ (dypl. teol. Claudia Drese, Halle)
12.30 obiad
13.15 zwiedzanie kolegiaty św. Cyriaka w Gernrode (Aurelia Zduńczyk, Wrocław)
14.00 wykład: „Święty Grób w Gernrode – koncepcja i restauracja” (ks. Andreas Müller)
14.30 odjazd do Ballenstedt
14.45 zwiedzanie zamku w Ballenstedt (mgr Dominika Piotrowska, Giessen)
15.30 zwiedzanie kościoła św. Mikołaja (Justyna Chodasewicz, Wrocław)
16.15 zwiedzanie Domu Johanna Arndta (spotkanie z przedstawicielami Arndt-Gesellschaft)
17.15 zwiedzanie kościoła św. Wita w Badeborn (miejsce chrztu Johanna Arndta)
18.00 odjazd do Gernrode
18.15 zwiedzanie Harzer Likörfabrik (fabryki likierów)
19.30 kolacja


Środa, 30 maja 2012 r.

8.00 śniadanie
9.00 referat: „Friedrich Adolph Krummacher i unia kościelna w księstwie Anhalt-Bernburg w 1820 r.“ (Felix Kalder, Halle)
9.45 referat: „Region Harzu w perspektywie historyczno-kościelnej“ (prof. dr Veronika Albrecht-Birkner, Siegen, i studenci Uniwersytetu w Siegen)
10.30 przerwa na kawę
11.00 referat: „ Słowo stało się miastem – znaczenie napisów na domach w fachwerkowych miastach regionu Harzu dla historii reformacji” (dr Klaus Thiele, Liselotte Thiele, Wolfenbüttel)
12.00 obiad

12.45 odjazd do Osterwieck
13.45 zwiedzanie kościoła św. Szczepana (Sylwia Krzemińska, Wrocław)
       → następnie spacer po mieście i praca w grupach
15.30 spotkanie w ratuszu z panią Ingeborg Wagenführ, burmistrz Osterwieck
       → następnie kontynuacja pracy w grupach
18.00 odjazd do Gernrode
19.00 kolacja
20.00 wykład wieczorny: „Osterwieck – wczesnoprotestanckie miasto w księstwie biskupim Halberstadt” (dr Klaus Thiele, Wolfenbüttel)


Czwartek, 31 maja 2012 r.

8.30 śniadanie
9.30 odjazd do Quedlinburga
10.00 zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Quedlinburgu
10.50 zwiedzanie kościoła św. Serwacego (Joanna Kaźmierczak, Wrocław)
11.30 zwiedzanie kościoła św. Wiperta (Ewelina Jankowiak, Wrocław)
12.15 odjazd do Gernrode
13.15 obiad
14.00 końcowe prace w grupach, przygotowanie prezentacji w międzyczasie 15.30 przerwa na kawę
17.00 prezentacja wyników prac w grupach
19.00 kolacja
20.00 wykład wieczorny: „Zabezpieczenie i konserwacja wyposażenia i wystroju kościołów na terytorium Ewangelickiego Kościoła Krajowego Niemiec Środkowych“ (dr Bettina Seyderhelm, Magdeburg)


Piątek, 1 czerwca 2012 r.                             [zmiana zakwaterowania na Wernigerode]

8.30 śniadanie
9.30 odjazd do Halberstadt
10.00 zwiedzanie katedry w Halberstadt (prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław)
10.45 zwiedzanie skarbca katedry w Halberstadt (z wprowadzeniem historycznym dr. Thomasa Labusiaka, kustosza katedralnego)
12.15 przerwa obiadowa
13.00 zwiedzanie kościoła Mariackiego (Radosław Owczarski, Wrocław)
13.45 zwiedzanie kościoła św. Marcina (Adam Radtke, Wrocław)
14.30 odjazd do Huysburga
14.45 zwiedzanie klasztoru w Huysburgu (mgr Marta Kaluch-Tabisz, Wrocław)
15.45 odjazd do Hamersleben
16.15 zwiedzanie klasztoru i kościoła św. Pankracego w Hamersleben (Marek Machel, Wrocław)
18.00 odjazd do Wernigerode
18.45 przyjazd do schroniska młodzieżowego w Wernigerode
19.15 kolacja
20.15 uroczyste zamknięcie seminarium (prof. dr hab. Jan Harasimowicz; prof. dr hab. Udo Sträter; prof. dr Veronika Albrecht-Birkner)
następnie wieczór towarzyski


Sobota, 2 czerwca 2012 r.

8.30 śniadanie
9.30 spacer po Wernigerode ze zwiedzaniem kościołów św. Jana i św. Krzyża
11.30 zwiedzanie zamku w Wernigerode (Aleksandra Kędrak, Wrocław)

13.00 wyjazd w drogę powrotną  

dla uczestników z Halle i Wrocławia:   (wspólnie autobusem do Halle)
                                                                     przyjazd do Halle: ok. 14.30
                                                                     przyjazd do Wrocławia: ok. 20.30

dla uczestników z Siegen:                     odjazd z Wernigerode: 13.18
                                                                     przyjazd do Siegen: 19.50