Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Konferencje 2010

Kościół imienia Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie na tle procesu konfesjonalizacji w krajach Europy Środkowej u schyłku XVI i na początku XVII wieku.

Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej
Polskie Towarzystwo Badań Reformacji
Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Uniwersytetu Wrocławskiego

zapraszają do udziału w konferencji naukowej

Kościół imienia Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie na tle procesu konfesjonalizacji w krajach Europy Środkowej u schyłku XVI i na początku XVII wieku.

Wschowa, 21-22 października 2010 r.

program

CZWARTEK, 21 X 2010,
(Zamek Królewski we Wschowie, sala konferencyjna, Pl. Zamkowy 7)
godz. 10.00 otwarcie konferencji

godz. 10.30 - sesja tematyczna (prowadzenie prof. dr hab. Jan Harasimowicz)

1. ks. prof. AP dr hab. Jan Turkiel (Akademia Pomorska w Słupsku)
Dlaczego Maryja położyła Jezusa w żłóbku?

2. Jerzy Łojko (Konin)
Katolicy i protestanci wschowscy w świetle akt działalności biskupów poznańskich z końca XVI i pierwszej połowy XVII stulecia. (komunikat)

3. dr Christian-Erdmann Schott (Mainz)
Die theologische Neuaufstellung des Luthertums in Fraustadt durch Valerius Herberger

4. dr Katarzyna Zinnow (Görlitz)
Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona godna jest chwały. Wyobrażenie idealnej niewiasty w piśmiennictwie Walerego Herbergera i w XVII-wiecznej postyllografii ewangelickiej

5. Alicja Saar - Kozłowska (UMK Toruń)
Księżniczka Anna Wazówna i pastor Herberger

godz. 12.30 -12.45 przerwa na kawę

godz. 12.45- 15.00 sesja tematyczna (prowadzenie dr Marcin Wisłocki)

6. prof. dr hab. Jan Harasimowicz (Uniwersytet Wrocławski)
Luterańskie budownictwo kościelne w Polsce przedrozbiorowej. Zarys problematyki.

7. dr Piotr Birecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Ratusze miejskie jako świątynie protestanckie w południowej części Prus Królewskich

8. Marta Małkus (Wschowa)
Kościół imienia Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie. Miejsce tożsamości i pamięci wschowskich luteran.

9. Wolfgang J. Brylla (Verein zur Erforschung und Erhaltung schlesischer Orgeln e.V. Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Utrzymania Śląskich Organów)
Organy w kościele Kripplein Christi

10. dr Marceli Tureczek (Uniwersytet Zielonogórski)
Dzwony w procesie sakralizacji przestrzeni społeczno-kulturowej na przykładzie wschowskiego kościoła imienia Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) oraz innych świątyń

11. dr Krystyna Krawiec - Złotkowska (Akademia Pomorska w Słupsku)
Topika pieśni bożonarodzeniowych na przykładzie tekstów ujętych w Kancjonale wschowskim

Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia obrad ok. godz.15.00

godz. 16.00-17.00 zwiedzanie kościoła imienia Żłobka Chrystusa we Wschowie
godz. 18.00- Promocja książki pt. "Kultura funeralna na ziemi wschowskiej"
(Zamek Królewski we Wschowie, sala konferencyjna. Pl. Zamkowy 7)


PIĄTEK, 22 X 2010,
(Zamek Królewski we Wschowie, sala konferencyjna, Pl. Zamkowy 7)
godz. 9.00 sesja tematyczna (prowadzenie prof. dr hab. Jan Harasimowicz)

1. Andrzej Mariusz Wieczorkowski (Kutno)
Zbór i cmentarz ewangelicki we Wschowie - powrót w kulturową przestrzeń miasta

2. dr Jerzy Romanow (Wrocław)
Elementy średniowiecznych fortyfikacji miejskich w zabudowie budynku zboru ewangelickiego we Wschowie

3. Władysław Czyżyk (Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu)
Wyniki prac archeologicznych przeprowadzonych w latach 2004-2005 we wschowskim Staromiejskim Kościele Ewangelickim

4. prof. dr hab. Tomasz Jaworski (Uniwersytet Zielonogórski)
Mistycyzm i jego wpływ na proces konfesjonalizacji

5. dr Paweł Klint (Uniwersytet Wrocławski)
Protestancka szlachta ziemi wschowskiej w XVI i XVII wieku

6. Joanna Dziubkowa (Poznań)
Samuel Fryderyk Lauterbach i szlachetnie urodzeni różnych wyznań. Portrety trumienne z ziemi wschowskiej

godz. 11.30-12.00 przerwa na kawę

godz.12.00-14.00 sesja tematyczna (prowadzenie dr Marcin Wisłocki)

7. dr Martin Sprungala (Dortmund)
Die Geschichte der Fraustädter Lateinschule

8. dr Mariusz Pawelec (Uniwersytet Opolski)
Antyczne pasje wschowskiego pastora. Johann Lehmann młodszy (1640-1701)

9. dr Kamila Szymańska (Muzeum Okręgowe w Lesznie)
Tobias Böckelmann (1680-1718). W blasku kościoła Żłóbka Chrystusa we Wschowie

10. Barbara Ratajewska (Państwowe Archiwum w Lesznie)
Z dziejów parafii Ducha Świętego w Przyczynie Górnej (komunikat)

11. Małgorzata Gniazdowska (Muzeum Okręgowe w Lesznie)
Kontakty luterańskich mieszkańców Leszna i Wschowy w XVII i XVIII wieku. (komunikat)

Dyskusja oraz zamknięcie konferencji

godz. 15.30 - zwiedzanie Wschowy


PATRONAT HONOROWY:

Marcin Jabłoński - Marszałek Województwa Lubuskiego
Barbara Bielinis - Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Marek Kozaczek - Starosta Wschowski
Krzysztof Grabka - Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

kontakt

Marta Małkus
email: marta@zw.pl
tel. 0607849700