Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Archiwum - Konferencje 2009

Obraz jako przedmiot i metoda badań
Cyfrowe Spotkania z Zabytkami
3

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej,
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego,
NASK
oraz Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
mają przyjemność zaprosić
na trzecią konferencje z cyklu "Cyfrowe Spotkania z Zabytkami"
pt. "Obraz jako przedmiot i metoda badań",
która odbędzie się we Wrocławiu, w siedzibie Instytutu Historii Sztuki

w dniach 24-26.09.2009

pod patronatem honorowym:

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Marszałka Województwa Dolnośląskiego Marka Łapińskiego
Rektora Uniwersytetu wrocławskiego Marka Bojarskiego


Konferencja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

O KONFERENCJI

Cyfrowe spotkania z zabytkami - obraz jako przedmiot i metoda badań, 2009, materiały promocyjne
W poprzednich latach obrady konferencji poświęcone były współczesnym metodom dokumentacji i promocji dziedzictwa kulturowego (2007) oraz problematyce aktualnego stanu metodologii w tym zakresie i perspektywom ich rozwoju (2008).

Tegoroczne spotkanie odbędzie się pt. "Obraz jako przedmiot i metoda badań", a jego program obejmie różnorodne zagadnienia, dotyczące tradycji "ilustrowania" rozważań nad kulturą i sztuką oraz kwestie związane z zastosowaniem w tej dziedzinie nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Zaprezentowane zostaną takie technologie, jak modelowanie 3D i 4D, programy typu CAD, skanowanie i skanowanie laserowe 3D, fotografia cyfrowa, fotogrametria, GIS, ikonograficzne bazy danych i wiele innych, służących pozyskiwaniu i archiwizacji obrazu dzieła sztuki lub wizualizacji informacji o nim. Jednym z istotnych aspektów obrad konferencji będzie problem upowszechniania osiągnięć naukowych i konserwatorskich poprzez zastosowanie wymienionych technologii w różnych dziedzinach życia, m.in. w edukacji i turystyce.


W programie konferencji przewidziano także:

 • prezentację wybranych aspektów problematyki współczesnego wystawiennictwa na przykładzie ekspozycji w Muzeum Miejskim Wrocławia p.t. "1000 lat Wrocławia" - pierwszej stałej ekspozycji muzealnej we Wrocławiu łączącej prezentację oryginalnych dzieł sztuki dawnej z elementami multimedialnymi;
 • prezentację technologii służących kreowaniu wirtualnej rzeczywistości;
 • wyjazd studyjny do Kotliny Jeleniogórskiej, poświęcony zagadnieniom dokumentacji dziedzictwa kulturowego w terenie oraz problemom promocji i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie niematerialnym; w trakcie wyjazdu przewidziane jest zwiedzanie pałaców i parków w Wojnowie, Mysłakowicach, Karpnikach i Łomnicy oraz prelekcja poświęcona wykorzystaniu technologii GIS w dokumentacji, badaniach i konserwacji zabytkowych założeń pałacowo-parkowych.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: cyfrowespotkania@o2.pl. Prosimy także o zadeklarowanie, najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2009 r., zamiaru udziału w wyjeździe, ponieważ jego organizacja uzależniona jest od ilości osób nim zainteresowanych. Szacowany koszt wyjazdu to ok. 30 zł.

Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące konferencji będą na bieżąco udostępniane w serwisie Instytutu Historii Sztuki: www.historiasztuki.uni.wroc.pl oraz w serwisie Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej: www.dolinapalacow.pl. W wypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pocztą elektroniczną (cyfrowespotkania@o2.pl) lub telefonicznie (tel. 71 3752669, tel./ fax 71 3752510).
Uwaga: serwis będzie na bieżąco aktualizowany, zachęcamy do zapoznawania się z aktualnościami!

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszają organizatorzy:

ORGANIZATORZY

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów
Kotliny Jeleniogórskiej
ul. Świdnicka 31
50-066 Wrocław
www.dolinapalacow.pl
(osoba do kontaktu: Krzysztof Korzeń)

Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Wrocławski
Ul. Szewska 36
50-139 Wrocław
tel. 71 3752669
tel./fax 71 3752510
www.historiasztuki.uni.wroc.pl
(osoby do kontaktu: Piotr Oszczanowski, Agnieszka Seidel-Grzesińska)

NASK - Zespół Polska.pl
ul. Wąwozowa 18
02-796 Warszawa
tel.: +48 58 712 80 80
fax: +48 58 712 80 81
www.polska.pl
(osoba do kontaktu: Aneta Kwiatkowska)

Politechnika Wrocławska
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48,
50-372 Wrocław
tel. 071 320 3318
www.wctt.pl
(osoba do kontaktu: Anna Pytel)

PROGRAM KONFERENCJI

24.09.2009 CZWARTEK
9.00 - 9.30 Otwarcie konferencji
9.30 - 11.45 TECHNIKI I TECHNOLOGIE
 1. Jan Koch (Politechnika Wrocławska) Doświadczenia i sposób działania WCTT
 2. Agnieszka Seidel-Grzesińska Ilustracja i reprodukcja dzieła w badaniach nad sztuką.
 3. Magdalena Wróblewska (Uniwersytet Warszawski), Obraz i metoda. Fotograficzne reprodukcje w warsztacie historyków sztuki w XIX wieku.
 4. Ksenia Stanicka-Brzezicka / Sławomir Brzezicki (Uniwersytet Wrocławski), Pliki graficzne w bazach danych - problemy merytoryczne, techniczne i prawne na przykładzie bazy danych Instytutu Herdera w Marburgu.
 5. Jacek Małańczuk, Skanowanie laserowe 3D obiektów architektonicznych - teoria i praktyka
 6. Piotr Chabecki (Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wydruki 3D - za i przeciw na przykładzie wybranych technologii
 7. Prezentacja wybranych technologii
Dyskusja
11.45-12.15 przerwa kawowa
12.15-14.30 BRYŁA I PRZESTRZEŃ
 1. Albina Mościcka (Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa) / Marek Marzec (NASK, Zespół Polska.pl, Gdańsk), Nowoczesne technologie w badaniach i popularyzacji zasobów dziedzictwa kulturowego w Internecie
 2. Justyna Jaworek / Jan Sztejn (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) Identyfikacja reliktów krajobrazu kulturowego w dolinie Karpnickiego Potoku. Zastosowanie technik GIS w analizach historycznych.
 3. Antonina Żaba (Politechnika Śląska), Analiza geometryczna malowideł iluzjonistyczno-architektonicznych
 4. Jacek Małańczuk, Integracja metod fotogrametrycznych ze skanowaniem laserowym w obrazowaniu zabytków
 5. Prezentacja wybranych technologii
Dyskusja
14.30-15.45 przerwa obiadowa
15.45 - 18.00 OD DOKUMENTACJI DO KONSERWACJI
 1. Małgorzata Markiewicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Dwu- i trójwymiarowa ilustracja halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia, gm. Kobierzyce.
 2. Sylwia Świsłocka-Karwot (Uniwersytet Wrocławski), Dokumentacja ikonograficzna sztuki współczesnej
 3. Karolina Rajna (Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst w Hildesheim), "Badanie obrazu obrazem" - przydatność wybranych metod analitycznych stosowanych w konserwacji dzieł sztuki dla historyka sztuki.
 4. Anna Forczek (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), Projektowanie rozwiązań estetycznych w konserwacji malowideł ściennych poprzez komputerowe przetwarzanie obrazu dzieła sztuki na przykładzie transferu malowidła Zwiastowanie NMP z kamienicy przy u. Ofiar Oświęcimskich 15 we Wrocławiu.
 5. Ewa Święcka (Muzeum Narodowe w Warszawie), Od Cenniniego do Photoshopa. Dzieło a warsztat mistrza i konserwatora
 6. Prezentacja wybranych technologii
od 19.00 Spotkanie towarzyskie (Klub Uniwersytecki, pl. Uniwersytecki 1)

25.09.2009 PIĄTEK
9.00 - 11.30 ZABYTEK WIRTUALNY
 1. Piotr Kuroczyński (Technische Universität Darmstadt), Podróż z Cluny III. do Wrocławia 2015 - Z płaszczyzny obrazu w cyfrową przestrzeń.
 2. Oliver Hauck (Technische Universität Darmstadt), Światło niebios - cyfrowa rekonstrukcja "światła" w świątyni Hagia Sophia (prelekcja w języku angielskim)
 3. Krzysztof Stefański / Rafał Szrajber (Politechnika Łódzka), Łódzkie Synagogi - wirtualne dziedzictwo "zaginionej dzielnicy"
 4. Tomasz Zawadzki / Paweł Filipczuk (Uniwersytet Zielonogórski), Modelowanie 3D w rekonstrukcji nieistniejących obszarów zabytkowych
 5. Rafał Szrajber (Politechnika Łódzka), Wirtualny zabytek architektury - koncepcja klasyfikacji w kontekście dokumentacji, zarządzania, ochrony i popularyzacji dziedzictwa architektonicznego.
 6. Anetta Kępczyńska Walczak / Bartosz Walczak (Politechnika Łódzka), Wirtualne dziedzictwo - i co dalej?
 7. Prezentacja wybranych technologii
Dyskusja
11.30-12.00 przerwa kawowa
12.00-14.00 POSZUKUJĄC ADRESATA
 1. Patrycja Mastej (Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław) Wykorzystanie w celach edukacyjnych techniki kolażu fotografii cyfrowej jako pomostu pomiędzy obserwacją rzeczywistości a wprowadzeniem w teorię sztuki.
 2. Małgorzata Baka-Theis (Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją, Toruń), Miejsce współczesnej sztuki afrykańskiej w globalnej przestrzeni cyfrowej
 3. Paweł Rygiel (Biblioteka Narodowa), Idea współuczestnictwa użytkowników w opisie zabytków dziedzictwa kulturowego. Czy folksonomia może pełnić funkcję edukacyjną
 4. Maria Śliwińska / Piotr Kożurno (Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją, Toruń), Wirtualne Muzeum Europejskie
 5. Jan Zięba, Wykorzystanie panoram sferycznych w dokumentowaniu i popularyzacji zabytków architektury
 6. Prezentacja wybranych technologii
14.00-15.30 przerwa obiadowa
od 15.30
 1. Godz.15.30-16.30 - Piotr Oszczanowski (Uniwersytet Wrocławski), "Panorama sferyczna zabytku architektury w muzealnym kiosku multimedialnym - współpraca fotografa i historyka sztuki" - prelekcja w Muzeum Miejskim Wrocławia (Pałac Królewski, ul. Kazimierza Wielkiego 35, www.mmw.pl)
 2. Godz. 17.00 - Podsumowanie obrad oraz prezentacja technologii służących kreowaniu wirtualnej rzeczywistości (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, sala 309). » więcej...
26.09.2009 SOBOTA
08.30-16.30 WYJAZD STUDYJNY
Łomnica, Mysłakowice, Bukowiec, Karpniki, Wojanów (prelekcja Krzysztofa Korzenia "Zespół pałacowo-parkowy w Bukowcu - założenia dla systemu informacji geograficznej")

PATRONAT MEDIALNY

Architekci.pl