Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Archiwum - Konferencje 2006

OPACTWO CYSTERSÓW W LUBIĄŻU I ARTYŚCI. W 300-lecie ŚMIERCI MICHAELA WILLMANNA (1630-1706)

Konferencja naukowa
OPACTWO CYSTERSÓW W LUBIĄŻU I ARTYŚCI. W 300-lecie ŚMIERCI MICHAELA WILLMANNA (1630-1706)

Lubiąż, 20-23 września 2006 roku

Pod patronatem:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marszałka Województwa Dolnośląskiego Burmistrza Miasta i Gminy Wołów

Organizatorzy:
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego Urząd Miasta i Gminy Wołów Fundacja Lubiąż

Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści. W 300-lecie śmierci Michaela Willmanna (1630-1706); materiały promocyjne


PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ 1 (środa, 20.09)

Przyjazd Referantów i Gości konferencji do Wrocławia

18.00 - Odjazd autobusu z Wrocławia (sprzed gmachu Instytutu Psychologii UWr, ul. J. Dawida 1) do Krzydliny Małej

19.00 - Zakwaterowanie Referentów i Gości konferencji (Dom Rekolekcyjny Ojców Misjonarzy Klaretynów w Krzydlinie Małej)

19.30 - Kolacja dla Referentów i Gości konferencji

DZIEŃ 2 (czwartek, 21.09)

Obrady w Jadalni Opata w dawnym opactwie Cystersów w Lubiążu

9.15 - Przejazd Referentów i Gości konferencji z Krzydliny Małej do Lubiąża

10.00 - Powitanie uczestników konferencji, otwarcie konferencji i wystawy "Obrazy Michaela Willmanna ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu"

Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
WITOLD KROCHMAL

Prezes Fundacji Lubiąż
PAWEŁ SKRZYWANEK

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
JAN WRABEC

10.30-10.50 - Ojciec GERARD EUSTACHY KOCIK O.Cist. (Wąchock)
Opat Polskiej Kongregacji Cystersów
Słowo wstępne

10.50-11.10 - JANUSZ ST. KĘBŁOWSKI (Tybinga)
Fundatorska działalność cystersów na Śląsku

11.10-11.30 - EWA ŁUŻYNIECKA (Wrocław)
Architektura opactwa lubiąskiego w czasach poprzedzających życie "śląskiego Rafaela". Znaczenie i propozycje konserwatorskie

11.30-11.50 - Dyskusja

11.50-12.10 - Przerwa

12.10-12.30 - ROMUALD KACZMAREK (Wrocław)
Monumentalna Piéta z kościoła w Lubiążu

12.30-12.50 - Ks. DARIUSZ TABOR C.R. (Kraków)
Miniatorstwo lubiąskie 1 połowy XIV wieku

12.50-13.10 - JAN GROMADZKI (Wrocław)
Obrazowy żywot św. Jadwigi w "Kodeksie lubińskim" - kwestia oryginalności

13.10-13.30 - Dyskusja

13.30-14.30 - Przerwa obiadowa

14.30-14.50 - JAN WRABEC (Wrocław)
Klasztor na rozdrożu

14.50-15.10 - HENRYK DZIURLA (Wrocław)
Harmonia sfer w kompozycji fasady opactwa Cystersów w Lubiążu

15.10-15.30 - RYSZARD HOŁOWNIA (Wrocław)
Geneza ideowa i proweniencja stylowa barokowego klasztoru w Lubiążu

15.30-15.50 - Dyskusja

15.50-16.10 - ANDRZEJ J. BARANOWSKI (Warszawa)
Kopułowe kaplice powstałe w czasach Michaela Willmanna w kościele Cystersów w Lubiążu

16.10-16.30 - JAN WRABEC (Wrocław), FABIOLA SWITALLA (Wrocław)
Kościół parafialny pw. św. Walentego w Lubiążu

16.30-16.50 - Dyskusja

16.50-17.10 - Przerwa

17.10-17.30 - MATEUSZ KAPUSTKA (Wrocław)
Cystersi na Marsie. Fragment z heroicznej historii lubiąskiego opactwa

17.30-17.50 - BOGUSŁAW CZECHOWICZ (Wrocław)
L jak Lubiąż. Ikonologiczny spacer przez areał i dzieje opactwa

17.50-18.10 - ANNA JEZIERSKA (Wrocław)
Ikonografia barokowego opactwa Cystersów w Lubiążu

18.10-18.30 - Dyskusja i zakończenie dnia obrad

18.30 - Przejazd Referentów i Gości konferencji z Lubiąża do Krzydliny Małej

19.30 - Kolacja dla Referentów i Gości konferencji

DZIEŃ 3 (piątek, 22.09)

Obrady w Jadalni Opata w dawnym opactwie Cystersów w Lubiążu

8.30 - Przejazd Referentów i Gości konferencji z Krzydliny Małej do Lubiąża

9.00-9.20 - Ks. STANISŁAW SZUPIEŃKO (Legnica)
Obraz Michaela Willmanna "Anioł Stróż" z kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Prochowicach

9.20-9.40 - KATARÍNA CHMELINOVÁ (Bratysława)
Niekoľko otázok k jednému Bozku sv. Jozefa

9.40-10.00 - ANITA KŁOS (Kraków)
"Missale Romanum" Aleksandra VII w pracowni Michaela Willmanna

10.00-10.20 - Dyskusja

10.20-10.40 - RAINER SACHS (Wrocław)
Nieznane informacje źródłowe o życiu i twórczości Michaela Willmanna i jego najbliższych współpracowników

10.40-11.00 - ANDRZEJ KOZIEŁ (Wrocław)
"Doskonała szkoła malarstwa", czyli kilka słów o zespole obrazów Michaela Willmanna z dawnego kościoła klasztornego Cystersów w Lubiążu

11.00-11.20 - Dyskusja

11.20-11.40 - Przerwa

11.40-12.00 - ARTUR KOLBIARZ (Szczecin)
Ewolucja lubiąskiego warsztatu rzeźbiarskiego w latach 70. XVII wieku

12.00-12.20 - ALEKSANDRA LIPIŃSKA (Wrocław)
Zagadkowa fundacja opata Arnolda Freibergera, czyli o lubiąskim przypadku "recyclingu" alabastrowych releifów

12.20-12.40 - ADAM ORGANISTY (Kraków), JÓZEF SKRABSKI (Kraków)
Rola i znaczenie twórczości Matthiasa Steinla (1644-1727) - przegląd dotychczasowych ustaleń, nowe spostrzeżenia

12.40-13.00 - Dyskusja

13.00-14.00 - Przerwa obiadowa

14.00-15.40 - Zwiedzanie opactwa Cystersów w Lubiążu

15.40-16.00 - ROMUALD NOWAK (Wrocław)
Barokowy wystrój rzeźbiarski Kaplicy Książęcej - próba odtworzenia

16.00-16.20 - EWA MAŁACHOWICZ (Wrocław)
Rzeźbiarskie prace Franza Josepha Mangoldta w kościołach Św. Marcina w Sicinach i Św. Walentego w Lubiążu

16.20-16.40 - Dyskusja

16.40-17.00 - Przerwa

17.00-17.20 - MARCELA VONDRÁEKOVÁ (Praga)
Felix Anton Scheffler - Výzdoba letního refektáoe cisteriáckého opatství v Lubuši

17.20-17.40 - AGNIESZKA SEIDEL-GRZESIŃSKA (Wrocław)
Dekoracje emblematyczne Lubiąża i innych śląskich założeń klasztornych w dobie nowożytnej - stan i perspektywy badań

17.40-18.00 - ANDRZEJ KOZIEŁ (Wrocław)
Willmann i barbarzyńcy, czyli słów kilka o dekoracji malarskiej stropów w dawnym pałacu opatów lubiąskich w Moczydlinicy Klasztornej

18.00-18.20 - Dyskusja i zakończenie dnia obrad

18.30 - Przejazd Referentów i Gości konferencji z Lubiąża do Krzydliny Małej

19.30 - Spotkanie towarzyskie dla Referentów i Gości konferencji

DZIEŃ 4 (sobota, 23.09)

Obrady w Jadalni Opata w dawnym opactwie Cystersów w Lubiążu

9.00 - Przejazd Referentów i Gości konferencji z Krzydliny Małej do Lubiąża

9.30-10.00 - KAZIMIERZ SZTARBAŁŁO (Warszawa)
Dramatyczna przeszłość obrazów Michaela Willmanna z kościoła klasztornego w Lubiążu... a co z przyszłością?

10.00-10.30 - PAWEŁ SKRZYWANEK (Wrocław)
Czy opłaca się ratować Lubiąż?

10.30-11.00 - MAŁGORZATA WYRZYKOWSKA (Wrocław)
Propozycje reintegracji wnętrza kościoła klasztornego w Lubiążu w kontekście rewitalizacji przestrzeni sakralnych na Śląsku

11.00-12.00 - Dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji

12.00-13.00 - Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 300-lecia śmierci Michaela Willmanna

13.00-14.00 - Przerwa obiadowa

14.30 - Odjazd autobusu z Lubiąża do Wrocławia (pod gmach Instytutu Psychologii UWr, ul. J. Dawida 1)

Odjazd Referentów i Gości konferencji z Wrocławia