Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowePani Paulina Korneluk, studentka I roku studiów magisterskich na historii sztuki (promotorka : dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr) została przyjęta do prestiżowego Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile. Jest to organizacja zrzeszająca uzdolnionych polskich studentów oraz współpracujących z nimi tutorów. Celem istnienia Collegium jest umożliwienie studentom polskich szkół wyższych wszechstronnego rozwoju poznawczego oraz nabycia umiejętności niezbędnych do owocnego rozwijania swoich zainteresowań, a w efekcie uprawiania nauki w przyszłości. Gratulujemy!