Uniwersytet Wroc³awskiHistoria sztuki Wroc³aw, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wroc³awskiego  
studia  I kanon lektur  I s³ownik terminologiczny zajźę 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Efekty kszta³cenia dla kierunku studiów: Historia Sztuki