Uniwersytet WrocławskiHistoria sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


ARCHIWUM KONFERENCJI

PROJEKTY:

2005/2006
Techniki Cyfrowe w Ochronie i Promocji Dziedzictwa Kulturowego, 2005/2006

KONFERENCJE:

2013
PRZEŁOM / REGRES - INNOWACJA/TRADYCJA. PROCESY PRZEMIAN W SZTUCE ŚREDNIOWIECZNEJ / SESJA SHS - WROCŁAW 21-22 listopada 2013
Ogólnopolska konferencja - workshop "Różne oblicza nowoczesności: architektura i urbanistyka Gdańska, Kalisza i Wrocławia w XIX i XX wieku" , 23 - 24. 11. 2013
Sustainable art - sztuka wobec potrzeby zrównoważonego rozwoju, Międzynarodowa konferencja, Wrocław, 20-21 listopada 2013 / Sustainable art - facing the need for regeneration, responsibility and relations, The International Conference, Wrocław, POLAND November, 20-21, 2013
Międzynarodowe warsztaty "Protestanckie budownictwo kościelne XVI-XVIII wieku w Europie" , 28 listopada - 2 grudnia 2013, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu, Boerhaavegasse 25 / International workshop "Protestant Church Architecture of the 16th-18th centuries in Europe", 28 Nov. - 2 Dec. 2013, Polish Academy of Sciences' Scientific Center in Vienna, Boerhaavegasse 25

Jezuici i uniwersytety. Problematyka artystyczno-ideowa barokowych kompleksów Towarzystwa Jezusowego na przykładzie Wrocławia i Genui
, Miedzynarodowa Konferencja Naukowa International Academic Conference 24. IV. 2013 Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Rewitalizacja. Między teorią a praktyką Studencko-doktorancka konferencja naukowa poświęcona rewitalizacji, 27 maja 2013, Instytut Historii Sztuki
Józef Czapski - w 20. rocznicę śmierci, Ogólnopolska sesja naukowa, 26-27 marca 2013, Wrocław
2012
5. konferencja z cyklu "Cyfrowe spotkania z zabytkami" pt. Reprodukcja cyfrowa zabytku - metody, wiarygodność, trwałość Wrocław, 19-20 listopada 2012 / Digital Representation of the Artefact - methods, reliability, sustainability, 5th Digital Encounters with Cultural Heritage, Wrocław, Monday 19th-Tuesday, 20th November 2012)
Polityka wymazywania. Pamięć, etos, reprezentacja oraz tyrania idei i widzialności., Wrocław 17-18 października 2012 / Politics of Erasure. Memory, Representation, Tyranny and Ethos., Poland, Wroclaw on 17-18th of October 2012
Krajobraz - wyznanie - pobożność:region Harzu i księstwo Anhaltu IX Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle-Siegen Gernrode/Wernigerode, 28 maj - 2 czerwiec 2012 r.
2011
Konferencja naukowa Strategie trickstera w praktyce artysty i kuratora, 26-27 października 2011, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław / The international conference Trickster Strategies in the Artists' and Curatorial Practice October 26-27, 2011 The Institute of Art History, Wroclaw
2010
Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich. Sztuka baroku na śląsko-czesko-łużyckim pograniczu. Międzynarodowa konferencja naukowa , Jelenia Góra, 14-16.10.2010

Cyfrowe spotkania z zabytkami 4 - Dobra kultury w Sieci. Dostępność i wymiana informacji. / Cultural Heritage on the Web: Access and Exchange of Information.
Konferencja Naukowa, Wrocław 7-8 grudnia 2010 / Wroclaw, December 7th - 8th 2010

Kościół imienia Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie na tle procesu konfesjonalizacji w krajach Europy Środkowej u schyłku XVI i na początku XVII wieku.
Wschowa, 21-22 października 2010 r.

Mniejszości narodowe i etniczne w sztuce polskiej od 1945 roku do dzisiaj - Dla Ciebie chcę być biała
. Konferencja Naukowa, Wrocław, 22-23 października 2010

Górne Łużyce - wędrówka przez dzieje sztuki i religii wieloetnicznej i wielowyznaniowej krainy w sercu Europy od czasów reformacji do dziś.
VII Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle, Herrnhut (Saksonia), 24-29 maja 2010 r.
2009
IV Środkowoeuropejskie Forum Doktorantów Historii Sztuki "Historia sztuki w dobie globalizacji" Konferencja, Wrocław, 5-8 listopada 2009
Cyfrowe spotkania z zabytkami - obraz jako przedmiot i metoda badań Konferencja naukowa, Wrocław, 24-25 września 2009 / ENCOUNTER WITH ART - IMAGE AS A RESEARCH TOPIC AND STUDY METHOD Conference, Wrocław, 24-25 September 2009
VI. Niemiecko-Polskie Seminarium Wrocław-Halle Wisła, 1-6 czerwca 2009 r. Wielość wyznań i tolerancja religijna w Europie Środkowej na przykładzie księstwa cieszyńskiego i przyległych obszarów Górnego Śląska / VI. Deutsch-Polnisches Blockseminar Breslau-Halle
Weichsel, 1. bis 6. Juni 2009 Multikonfessionalität und religiöse Toleranz in Mitteleuropa am Beispiel des Fürstentums Teschen und der benachbarten Gebiete Oberschlesiens
Ogólnopolska konferencja naukowa Trwałość? Użyteczność? Piękno? Architektura XX wieku w Polsce - MA we Wrocławiu, 24-25 kwietnia 2009
Fotografia - od rejestracji do kreacji Interdyscyplinarna Konferencja Studencka, Wrocław, 29-30 maja 2009 roku
2008
Cyfrowe spotkania z zabytkami - stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii. Konferencja naukowa, Wrocław, 19 wrzesień 2008.
2007
Między techniką a semantyką. Materiał rzeźby do końca XIX w. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wojnowice 5-6.10.2007.
Cyfrowe spotkania z zabytkami - nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach. Konferencja naukowa, Wrocław, 15-16.10.2007.
2006
Szlachta na Śląsku. Władza - kultura - wizerunek własny. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wrocław 26-28.10.2006 r. / Adel in Schlesien. Herrschaft - Kultur - Selbstdarstellung, Wrocław, 26-28.10.2006.
Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści. W 300-lecie śmierci Michaela Willmanna (1630-1706), Lubiąż, 20-23 września 2006 / International Scientific Conference The Cistercian abbey in Lubiąż (Leubus) & artists. On 300th Death anniversary of Michael Willmann (1630-1706), Lubiąż, 20-23.09.2006.
Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki, Wrocław - Legnica, 26-30 kwietnia 2006 / Silesia & Bohemia. Common Paths of art, Wrocław - Legnica, 26-30 april 2006.
2005
Dziedzictwo reformacji w księstwie legnicko-brzeskim / Reformationserbe in den Fürstentümern Liegnitz und Brieg / Heritage of the Reformation in the Duchy of Legnica and Brzeg, Legnica, 8-10.12.2005.
Nysa. Sztuka w dawnej stolicy biskupiego księstwa, Nysa, październik 2005 / Neisse. Kunst in der ehemaligen Hauptstadt des bischöflichen Fürstentums, Neisse, 6-7. Oktober 2005.
2004
Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku, Góra Świętej Anny, 17-19.05.2004.
2003
Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje pomiędzy Skandynawią a Europa Środkową, Wrocław, 25-30 listopada 2003.
2001
Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafika na Ślasku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku, Wrocław, 29.11-01.12. 2001. / Willmann and others. Painting, drawing, and graphic art in Silesia and in the neighbouring countries in the 17th and 18th centuries, Wrocław, 29.11-01.12. 2001.
Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych, Wrocław, 24-26 maja 2001.

*odnotowane zostały konferencje od 2000 r.